top of page

綜所稅 明年大減稅


明年上路、後年報稅適用〔記者鄭琪芳/台北報導〕明年綜所稅大減稅!物價高漲,明年綜所稅免稅額可望調高四千元,由八.八萬調高至九.二萬元;標準扣除額調高四千元,由十二萬調高至十二.四萬元;薪資扣除額調高六千元,由二十萬元調高至二十.六萬元;綜所稅課稅級距及退職所得免稅額也將調高。財政部表示,今年底將公告綜所稅免稅額及扣除額等,明年上路、後年五月報稅適用。

以雙薪四口之家為例,綜所稅免稅額調高四千元,可多扣除一.六萬元,加上標扣額多扣八千元、薪扣額多扣一.二萬元,按稅率五%至四十%計算,將可省稅一八○○至一萬四四○○元。若是單身上班族,可多扣除一.四萬元,按稅率五%至四十%計算,可少繳七○○至五六○○元。

課稅級距、標扣額也調高

現行「所得稅法」規定,綜所稅免稅額、課稅級距、標扣額等,每遇消費者物價指數(CPI)較上次調整上漲三%以上,按上漲程度調整。綜所稅免稅額及課稅級距上次調整是二○一七年,迄今累計CPI漲幅約四.○三%,預估明年綜所稅免稅額可由八.八萬調高至九.二萬元,課稅級距由五十四萬、一二一萬、二四二萬及四五三萬元,調高至五十六萬、一二六萬、二五二萬及四七一萬元。

另,標扣額、薪扣額等上次調整是二○一八年,截至目前為止,累計CPI漲幅約三.二一%,以此計算,標扣額可由十二萬調高至十二.四萬元(有配偶者調高至二十四.八萬元),薪資所得及身心障礙特別扣除額可由二十萬調高至二十.六萬元。


新聞來源:自由時報


若分享內容有侵害您的文字、圖片版權,請來信留言告知,我們會及時加上版權信息,若是您反對使用,本著對版權人尊重的原則,會儘速移除相關內容。聯絡信箱:chiping688@gmail.com0 次查看0 則留言
bottom of page